Asclepius - Zeszyty naukowe WSPS http://ojs.server475214.nazwa.pl/index.php/czasopismo <p><strong>"Asclepius - Zeszyty Naukowe WSPS"</strong> (ISSN 2720-3484) jest półrocznikiem Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej powołanym w 2021 roku. Półrocznik jest polem wymiany rezultatów badań, poglądów i spojrzeń naukowych na kwestie medycznej praktyki zawodowej. Zawartość czasopisma służy do poszerzania debaty naukowej i rozwoju badań. Misją czasopisma jest publikowanie artykułów i prac, opracowanych przez praktyków zawodowych, naukowców i szeroko rozumianą kadrę akademicką.</p> pl-PL Asclepius - Zeszyty naukowe WSPS