Zespół redakcyjny

 • dr n. o zdr. Magdalena Wichary - redaktor naczelny
 • mgr Agnieszka Banasikowska - z-ca redaktora naczelnego
 • mgr Karol Mazur - sekretarz redakcji
REDAKTORZY NAUKOWI
 • dr Adam Bernert - Ratownictwo Medyczne
 • mgr Piotr Szwedziński - Ratownictwo Medyczne
 • dr n. o zdr. Iwona Kowalska - Pielęgniarstwo
 • mgr Joanna Świerczek - Pielęgniarstwo
 • dr n. med. Justyna Hasij - Zdrowie Publiczne
 • dr n. o zdr. Jarosław Madowicz - Zdrowie Publiczne 
 • dr n. med. Beata Naworska - Pielęgniarstwo, Położnictwo
 • dr n. ekon. Adam Klar - Statystyka, Ekonometria
RADA NAUKOWA
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Brus
 • prof. dr hab. n. med. Witold Lukas
 • prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz
 • dr hab. n. med. Andrzej S. Banyś
 • dr hab. n. med. Rafał Młynarski
 • dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
 • dr hab. n. med. Wojciech Żurawiński